Regulamento de armas

O presente documento regula os requisitos e condicións da fabricación e reparación de armas, as súas imitacións e réplicas, e das súas pezas fundamentais, así como todo o concerniente á súa circulación, almacenamento e comercio, a súa adquisición e enaxenación, a súa tenencia e utilización, determinando as medidas de control necesarias para o cumprimento de tales requisitos e condicións, co obxecto de salvagardas a seguridade pública.

Leer más...

Taxas

Nas seguintes táboas poderá consultar as taxas e prezos públicos de todos aqueles trámites relacionados coa caza.

Leer más...

Licencia de Caza

Información sobre a licencia de caza

Anteproxecto da Lei de Caza de Galicia

A Consellería de Medio Rural acaba de facer público o anteproxecto da nova Lei de Caza de Galicia.

Actualmente a Federación Galega de Caza está a revisar en profundidade o texto para realizar suxerencias, correccións e alegacións oportunas. Asemesmo o Tecor A Magdalena tamén estao a revisar para achegar á Federación os seus comentarios.

Leer más...

Seguro de Caza

Os socios do Tecor que desexan tramitar o Seguro de Caza, poden acercarse ata a sede do Tecor situado en:

Rúa do Concello, 13 -Arca
15821 O Pino
A Coruña

Decálogo da Seguridade na Caza

Aínda que o número de sinistros que se producen na caza é inferior aos que se producen en moitos outros deportes, debemos ser conscientes que ao empregar unha arma calquera accidente por pequeno que sexa resulta alarmante, por iso tódalas precaucións son poucas para disfrutar dunha xornada de caza segura.

Leer más...

Licencia de Emisora

A FGC tramita para os seus federados licencias para o emprego de emisoras de radiofrecuencia para a caza. Estes son os pasos e requisitos necesarios para a solicitude destas licencias:

Leer más...

Más Artículos...

  1. Seguro de Cans