Xunta Directiva

O pasado mes de abril convocáronse eleccións a Presidente e Xunta Directiva da Sociedade de Cazadores A Magdalena, quedando esta composta da seguinte maneira:PRESIDENTE
Antonio Suárez Iglesias • Tel.: 619 291 531 // 664 343 121

SECRETARIO
José Míguez Suárez • Tel.: 609 345 643

TESOUREIRO
José Antonio Regueiro Barreiro • Tel.: 650 003 473

VICEPRESIDENTE
José Luis Iglesias Neira • Tel.: 616 089 008

VICEPRESIDENTE 2º
Juan Manuel Sánchez Bao • Tel.: 679 206 534