Regulamento de armas

O presente documento regula os requisitos e condicións da fabricación e reparación de armas, as súas imitacións e réplicas, e das súas pezas fundamentais, así como todo o concerniente á súa circulación, almacenamento e comercio, a súa adquisición e enaxenación, a súa tenencia e utilización, determinando as medidas de control necesarias para o cumprimento de tales requisitos e condicións, co obxecto de salvagardas a seguridade pública.

Para ver o Regulamento de Armar en PDF pica aquí.

Modificación Regulamento de Armas

Real Decreto 976/2011, do 8 de xullo, polo que se modifica o Regulamento de Armas, aprobado polo Real Decreto 137/1993, do 29 de xaneiro.

Para ver o Real Decreto en PDF pica aquí.